Żywienie niemowlęcia częściowo karmionego piersią — żywienie mieszane

Na ogół niemowlę karmione piersią wg wyżej opisanych zasad, tj. „na żądanie", z obydwu piersi na każde karmienie, pojone pokarmem zaró wno w dzień, jak i na żądanie w nocy, podtrzymuje stałe wytwarzanie pokarmu i przez wiele miesięcy jego potrzeby żywieniowe są całkowicie zaspokajane przez pokarm matki. Wcześniejsze zanikanie pokarmu naj częściej spowodowane jest: Niedostatecznym przeświadczeniem matki o wysokiej wartości od żywczej pokarmu kobiecego. Obawą matki, że jej „wodnisty" pokarm nie pokrywa potrzeb dziecka, a pokarm kobiecy z reguły jest jaśniejszy i bardziej przejrzysty od mleka krowiego. Stosowaniem niewłaściwych sposobów karmienia piersią od uro dzenia dziecka, do których należą: ścisłe przestrzeganie godzin karmienia (co 3 godziny od 6.00 do 9.00), co powoduje często oczekiwanie nadejścia odpowiedniej godziny, mimo że dziecko krzyczy, i budzenie go nawet z najgłębszego snu, gdy „godzina nadeszła", karmienie podczas każdego posiłku tylko z jednej piersi, pojenie słodką wodą z butelki w ciągu dnia i nocy — zamiast nakarmienia piersią. wczesne rozpoczęcie dokarmiania niemowlęcia, co zawsze wiąże się ze stopniowym zanikaniem pokarmu. Jeżeli któryś z wymienionych czynników, lub też kilka z nich, spowo duje zmniejszenie się ilości pokarmu, należy podjąć próbę poprawienia tego stanu przez wprowadzenie częstszego karmienia piersią „na żąda nie" we dnie i w miarę potrzeby także w nocy. Próba taka może się skończyć powodzeniem i wówczas dokarmianie nie będzie potrzebne. Jeżeli nie uzyska się poprawy i dziecko stale będzie wykazywało cechy nienasyconego głodu, tj. krzyczało również po karmieniu, ssało paluszki, źle sypiało, a ważenie dziecka co kilka dni nie wykaże przyrostu wagi ciała, wtedy usprawiedliwione jest kilkakrotne ważenie przed karmieniem i po karmieniu, określenie ilości pokarmu wypijanego prze ciętnie z piersi i po każdym karmieniu podawanie tej ilości mieszanki (tj. mleka modyfikowanego), którą powinno dziecko wypijać zgodnie ze schematem uwzględniającym wiek dziecka w miesiącach. Ilość mieszanki lub mieszanek sztucznych, które dziecko powinno otrzymać poza pokarmem z piersi można wyliczyć w sposób następujący: Zważyć dziecko przed każdym karmieniem piersią i po każdym karmieniu razem z kocykiem, w którym się znajduje. Z różnicy (odjąć od wartości wagi dziecka po karmieniu wartość wagi przed karmieniem) wyliczyć ilość wypijaną. Dodać wszystkie otrzymane wartości .dotyczące wypijanego pokarmu i podzielić przez liczbę posiłków. Dokarmiać po każdym karmieniu wyliczoną ilością odpowiedniej mieszanki odczytaną z tablicy schematu sztucznego żywienia, zgodnie z wiekiem i wagą ciała (tab. 3). Można również dokarmiać niemowlę karmiąc je naprzemiennie piersią i mieszankami sztucznymi. W niektórych przypadkach długotrwale można utrzymać pokarm w piersi, karmiąc dziecko z obydwu piersi rano i przed snem i w tych godzinach karmienia dziecka nie należy dokarmiać.

29.01.2011. 15:27