Wymioty

U zdrowego niemowlęcia karmionego piersią występują od czasu do czasu pod postacią ulewania z przepełnionej pokarmem jamy ustnej podczas trzymania w pozycji wyprostnej po karmieniu, w celu spowodowania wydalenia połkniętego powietrza, lub w czasie wkładania dzie cka do łóżka po nakarmieniu. Występują one również u niemowląt gwałtownie ssących pokarm po długich przerwach między karmieniami. Należy wtedy karmić częściej. Opisane wyżej wymioty u zdrowych niemowląt nie powinny budzić niepokoju, gdyż są związane na ogół z dobrym i intensywnym wy dzielaniem pokarmu przez karmiącą matkę i występują często u niemo wląt szybko zwiększających wagę ciała. Wymioty obfite, powtarzające się, powodujące utratę wagi ciała i zmieniające usposobienie dziecka wymagają porozumienia się z leka rzem.

29.01.2011. 15:25