Naturalne problemy związane z karmieniem piersią dotyczące matki

O niektórych z nich wspomniano poprzednio, ale nie tak szczegółowo, jak zostaną niżej przedstawione. Na ogół w pierwszych dwóch tygodniach karmienia występuje uczucie nadmiernego dopływu pokarmu do piersi. Należy wtedy często przystawiać dziecko do piersi i po każdym karmieniu starannie od ciągać pokarm. Wystąpienie objawu przepełnienia piersi pokarmem, czasami połączone z bólem, powinno spowodować odciągnięcie pewnej ilości pokarmu przed karmieniem, częste karmienie i opróżnianie piersi po karmieniu. Pomiędzy karmieniami piersi powinny być podtrzymy wane wysoko za pomocą odpowiedniego stanika. Przy utrzymującym się bolesnym przepełnieniu należy ściągać pokarm do wygotowanego naczynia i podawać dziecku „na żądanie" łyżeczką, zaraz po ściągnięciu. Ściągnięty pokarm dłużej przechowywany należy przegotować. Pokarm kobiecy zawiera niechorobotwórcze bakterie, które są nieszkodliwe dla dziecka ssącego bezpośrednio z piersi, dlatego wykonywanie posiewów pokarmu nie jest potrzebne. Po ustąpieniu dolegliwości należy przystawić dziecko często do piersi, aż do uzyskania rozkładu karmień podyktowanego samoregulacją ze strony dziecka. W rzadkich przypadkach wymienionym objawom towarzyszy obrzęk piersi, w których wyczuwa się bolesne zgrubienia. Pojawia się wzrost temperatury ciała („gorączka"). Należy wtedy jak najszybciej porozu mieć się z lekarzem. Konieczne jest wówczas odstawienie dziecka od piersi w okresie trwania objawów i leczenia, i ewentualne karmienie ściąganym, przegotowanym pokarmem, o ile w leczeniu stosowany jest antybiotyk, który choć przechodzi do pokarmu, nie jest szkodliwy dla dziecka (o tym poinformuje lekarz). Po opanowaniu stanu zapalnego należy przez częste przystawianie do piersi ponownie spowodować wy dzielanie pokarmu, co się często udaje. Przeciwwskazaniami trwałymi do karmienia piersią są jedynie: prze wlekła zakaźna choroba matki, np. gruźlica, kiła i zakażenie wirusem HIV (AIDS). Ostra choroba matki stwarza tylko przeciwwskazania czasowe, tzn. w okresie trwania choroby. Niewykształcone brodawki piersi stanowią dość trwałe przeciwwska zanie. Istnieją sposoby na poprawienie tego stanu, z czym należy się wrócić do lekarza. Można również przez kilka miesięcy karmić dziec ko pokarmem ściąganym kilka razy dziennie ręcznie lub elektrycznym ściągaczem.

29.01.2011. 15:26