Kolka niemowlęca

Występuje często, szczególnie u niemowląt karmionych piersią w pierw szych trzech miesiącach życia. Wyraża się krzykiem dziecka, nierzadko z towarzyszącym zaczerwienieniem skóry twarzy i powłok, niepokojem, wierzganiem nóżkami. Brzuszek bywa napięty, pod ręką położoną na brzuszku można wyczuć ruchy jelit. U wielu niemowląt występuje ona często w ciągu dnia, a w pierwszym tygodniu życia również w nocy. Dziecku ulgę może nieść następujące postępowanie: delikatne masowanie brzuszka ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara, ciepły okład na brzuszek, przystawianie do piersi i po krótkim karmieniu potrzymanie dziecka w pozycji pionowej do odbicia powietrza, wywie zienie dziecka na krótki spacer, jeżeli pora dnia i roku na to pozwalają, założenie czopka glicerynowego do odbytnicy w razie nieoddania stolca przez 12 godzin. Dziecko nie zawsze oddaje stolec po założeniu czopka, ale ułatwienie mu oddania gazów przynosi ulgę. Po upływie każdego tygodnia pierwszego kwartału życia dziecka liczba i nasilenie napadów zmniejszają się i z reguły ustępują w 12—13 tygodniu życia. Ostatnio uważa się, że kolka u niemowląt karmionych piersią jest w dużej mierze związana z dietą matki karmiącej, szczególnie z przedo stawaniem się do pokarmu niektórych składników mleka krowiego i jego przetworów, a czasem innych składników diety (jarzyny roz dymające, śliwki, ostre przyprawy i in.). Dlatego w przypadkach nasilo nej kolki u dziecka (nieprzerwany krzyk, czerwienienie, a nawet sinienie skóry twarzy i powłok ciała) należy zrewidować dietę z punktu widze nia obecności takich składników i próbnie wykluczać je z diety. Zamiast mleka i jego przetworów należy np. zjadać większe porcje mięsa, najlepiej z drobiu, i zażywać tabletki wapnia (Calcium gluconi cum lub inny preparat zawierający wapń). Natomiast nie należy stosować w diecie różnych przypraw i innych wyżej wymienionych produktów. Często uzyskuje się poprawę w postaci mniej nasilonego przebiegu kolki. W drugim kwartale karmienia może matka spróbować ponownie wprowadzić do swojej diety uprzednio wykluczone produkty, poza ostrymi przyprawami.

29.01.2011. 15:25