Kiedy przystawiamy dziecko do piersi po urodzeniu

Technika karmienia piersią

Po odpępnieniu, oczyszczeniu dróg oddechowych i ustaleniu się rytmu oddychania, dziecko należy przystawić do piersi matki. Otoczka bro dawki powinna być zwilżona, a dziecko trzymane jak najbliżej piersi. Gdy matka dotyka brodawką policzka zdrowego, zgłodniałego dziecka, natychmiast zwraca się ono do brodawki, chwyta ją łapczywie wraz z otoczką i zaczyna ssać. Ważne jest, aby otoczka brodawki znalazła się w buzi dziecka, które wtedy w czasie ssania opróżnia zbiorcze kanaliki, które leżą poniżej otoczki. Nie zawsze i nie od razu noworo dek tak się zachowuje. Dlatego matka karmiąc najpierw na leżąco, powinna tę pozycję zmieniać w czasie karmienia, aby dziecko mogło chwytać brodawkę i otoczkę pod różnym kątem przy pomocy matki, która naciskając delikatnie otoczkę kciukiem pomaga dziecku na uchwycenie jej wraz z brodawką. Jeżeli matce jest wygodniej siedzieć, to może wybrać taką pozycję, przekładać jednak powinna dziecko z jednego ramienia do drugiego i z powrotem. Karmić bowiem należy każdorazowo z obydwu piersi. Następne karmienie można zaczynać od piersi wpierw opróżnionej w czasie wyprzedzającego karmienia. Częste przystawianie do piersi na każde żądanie dziecka, zarówno dla za spokojenia jego głodu, jak i pragnienia, nie tylko pokrywa potrzeby żywieniowe dziecka, wpływa na zwiększanie się produkcji mleka, a po tem utrzymywania się jej na wysokim poziomie, ale chroni również piersi matki przed zastojem mleka w piersi i jej następowym zakaże niem. Należy pamiętać, że najlepszą „ściągaczką" jest dobrze ssące niemowlę, które czasem po nakarmieniu nie zostawia mleka w piersi. Jeżeli jest inaczej, najlepiej odciągać je ręcznie z każdej piersi. Po nakarmieniu piersi należy zostawić odsłonięte tak, aby brodawki i oto czka wyschły, a potem należy nałożyć zawsze nowy, czysty kawałek ligniny i codziennie prany, czysty stanik. Piersi wystarczy myć wodą i delikatnym mydłem 2 razy dziennie, a po karmieniu tylko osuszyć brodawkę z otoczką, przed karmieniem zaś zwilżyć brodawkę i otoczkę zestrzykniętym pokarmem. Doświadczenie wskazuje, że w pierwszych 2—3 tygodniach po urodzeniu dziecko upomina się o karmienie nie częściej niż co 2 godziny w dzień, a co 4 godziny w nocy. Nie należy dopuszczać do dłuższych przerw nocnych między karmieniami jak 5—6 godzin. Pamiętajmy, że zarówno głód, jak i pragnienie karmionego piersią dziecka zaspokaja się wyłącznie przystawieniem do piersi. Nie należy poić dziecka ani wodą z cukrem, ani bez, ani żadną herbatą. Stwierdzono, że częste karmienie piersią sprzyja lepszej produkcji mleka, mniejszej utracie wagi ciała po urodzeniu i mniejszej żółtaczce noworodkowej. Natomiast zbyt rzadkie przystawianie dziecka do piersi jest najczęściej przy czyną wytwarzania małej ilości pokarmu. Nawet duża częstość karmienia nie wpływa na okaleczenie brodawek. Zależy ono od niewłaściwej pozycji dziecka przy karmieniu. Dziecko należy zawsze ustawiać przy piersi na wprost brodawki sutkowej, unika się wówczas nierównomiernego rozkładu siły ssania przez dziecko i pęknięcia skóry pokrywającej brodawkę.

29.01.2011. 15:21