Karmienie pokarmem matki jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia

Mleko ludzkie w swoim składzie jakościowym i ilościowym różni się od mleka każdego ssaka (zwierzęcia) innego gatunku. Mleko zwierząt różnych gatunków również różni się między sobą. Już dawno naukowo udowodniono, że skład mleka ludzkiego jest dopasowany do potrzeb żywieniowych ludzkiego oseska. Jest dla niego najlepszym źródłem życia, tak np. jak mleko krowy jest źródłem życia dla cielaka, ale na pewno nie dla niemowlęcia — człowieka. Mleko ludzkie, mleko z piersi matki, jest naturalnym i tradycyjnym pożywieniem niemowląt od tak dawna jak istnieje ludzkość. To właśnie pokarm matki w krajach połowy świata zapewnia dzieciom przeżycie pierwszego roku życia. Nawet w krajach o najwyższym standardzie życia niemowlęta karmione piersią matki mniej chorują i umierają, niżniemowlęta karmione sztucznie, najwymyślniejszymi mieszankami mle cznymi, które rzekomo są przygotowane na wzór mleka ludzkiego. Dotychczas mleko ludzkie jest nie do odtworzenia w warunkach laboratoryjnych. Dlaczego? Mleko matki jest nie tylko źródłem składników pokarmowych dopasowanych do potrzeb niemowlęcia (o czym będzie mowa niżej), ale również ciał (składników) odpornościowych, które ochraniają noworodka, a potem młode niemowlę przed zakażeniem bakteriami czy wirusami, a także przed uszkodzeniem przez te i inne obce mu czynniki przewodu pokarmowego czy dróg oddechowych. Dzięki tym właściwościom pokarmu matki niemowlę karmione piersią, jeżeli choruje z powodu biegunki albo nieżytu oskrzeli — choruje lekko, choroba trwa krótko i nie zostawia po sobie śladów. Pokarm matki chroni również dziecko przed alergią pokarmową, skóry i układu oddechowego. Najbogatszym źródłem tych ciał odpornościowych jest siara, mleko wydzielane przez matkę 3—5 dni po urodzeniu, tj. w czasie kiedy nowo narodzone dziecko jest najbardziej bezbronne wobec czyhających na nie szkodliwości środowiska. W mleku dojrzałym ilość niektórych ciał odpornościowych zmniejsza się nieco i na tym poziomie pozostaje nie zmieniona przez 6—9 miesięcy laktacji. Ta nieodtwarzalna cecha mleka ludzkiego — mleka matki, czyni je nie do zastąpienia przez mleko zwierzęcia innego gatunku. Oczywiście nie jest to jedyna niepowtarzalna właściwość mleka ludzkiego — pokarmu matki.

29.01.2011. 15:18