Jak natura dopasowała skład mleka matki do potrzeb rozwojowych dziecka

W okresie rozwoju człowieka, szczególnie w pierwszym roku życia, istnieje duże zapotrzebowanie na pełnowartościowe białko, całkowicie wchłaniające się tłuszcze i węglowodany zawierające przede wszystkim takie cukry proste, jak galaktoza i glukoza. Jakość tych składników odżywczych w mleku ludzkim warunkuje, że wchłaniają się one z przewodu pokarmowego prawie całkowicie, aby spełnić w organizmie dziec ka szczególne zadania określone przez naturę od czasu powstania czło wieka. Białko mleka ludzkiego zawiera np. aminokwasy siarkowe w ilości potrzebnej do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek oka, a także prawidłowej czynności przewodu pokarmowego. Mleko innych ssaków la kich aminokwasów w potrzebnej ilości nie może dostarczyć. Tłuszcz znajdujący się w mleku ludzkim w ilości pokrywającej 50% wartości energetycznej mleka ma taką budowę chemiczną, że wchłania się z przewodu pokarmowego prawie w całości, a jego składowe dostarczają również budulca dla tkanki mózgowej (np. fosfolipidy), a także konieczne dla innych przemian organizmu nienasycone kwasy tłuszczowe. Tłuszcz z mleka innych ssaków nie jest całkowicie wchłaniany przez niemowlę w przypadku żywienia sztucznego i wydala się wraz z kałem. Węglowodany zawarte w mleku ludzkim to laktoza (w 1 litrze mleka ludzkiego znajduje się ok. 70 g laktozy) i inne cukry o specjalnych właściwościach dla zdrowia niemowlęcia. Laktoza składa się z cukrów prostych, tj. z galaktozy i glukozy. Galaktoza jest nieodzowna dla prawidłowej budowy mózgu, inne zaś cukry pozwalają na utrzymanie w przewodzie pokarmowym flory bakteryjnej chroniącej dziecko przed zakażeniem przewodu pokarmowego, a więc przed biegunką. Zawartość soli mineralnych jest mała, dzięki czemu dzieci wypijając dużo mleka z piersi matki nie są zagrożone zbytnim obciążeniem nerek solami mineralnymi. Zawartość żelaza w mleku matki również nie jest duża, jednak zawarte w mleku ludzkim nośniki żelaza pozwalają najego pełne wykorzystanie. Dzieci karmione piersią matek odżywiających się prawidłowo nie chorują z powodu niedokrwistości. Ponadto w mleku ludzkim — pokarmie matczynym — znajdują się substancje, które wpływają u niemowlęcia karmionego piersią na prawidłowy przebieg dojrzewania tkanki mózgowej i nerwowej, przewodu pokarmowego i skóry. Są to tzw. czynniki wzrostowe. Zapewniają one najlepszą jakość tych tkanek, niemożliwą do uzyskania u niemowlęcia żywionego sztucznie. Kontakt matki z dzieckiem karmionym, blisko przytulonym do siebie, wpatrzonym w jej uśmiechniętą twarz, stwarza matce niepowtarzal ne warunki związków psychicznych, wpływając na najlepszy rozwój uczuciowy, a także prawdopodobnie mowy. Karmienie piersią jest więc sposobem żywienia z wyboru. Świadome dokonanie tego wyboru ma znaczenie dla skutecznego karmienia piersią przez wiele miesięcy.

29.01.2011. 15:20