Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Okres przedszkolny dotyczy dzieci 4 , 5 i 6 letnich. W tym okresie w rozwoju fizycznym trudno znaleźć wyraźne granice dzielące go odpoprzedniego okresu rozwoju, tj. wczesnego dzieciństwa. Roczne tempo przyrostu wagi ciała i wzrostu jest podobne i wynosi rocznie ok. 2,5 kg wagi i ok. 8—10 cm. Szybkość procesów rozwojowych nadal maleje. Nie obserwuje się nasilonego rozrostu organizmu ani gwałtownych skoków w przyrostach wagi i wysokości ciała. Niemniej obserwuje się nieraz duże różnice w rozwoju poszczególnych cech fizycznych ciała między poszczególnymi dziećmi. Jedne rosną prędzej i zwiększają wyraźnie wagę ciała, inne wolniej i mało przyrastają; później lub wcześniej niż przeciętnie gubią zęby mleczne itp. Należy znowu poszukać podobnych „modeli" w rodzinie. Przebieg rozwoju fizycznego w tym przedziale wieku powtarza „modele" rodzinne, a więc uwarunkowania genetyczne, wrodzone i dziedziczne. Mogą się one ujawnić lub nie. Głównym czynnikiem, który przyczynia się do „ujawnienia" często korzystnych cech rozwoju fizycznego jest właśnie prawidłowe, racjonalne żywienie. Przede wszystkim spowodowało ono zjawisko przy spieszenia tempa rozwoju populacji dziecięcej obserwowane od wielu lat. Przeciętnie dziecko 4 czy 5 letnie przed 100 laty było o kilkanaście centymetrów niższe niż dzisiejszy kilkulatek i o kilka kilo gramów lżejsze. Złe tradycje żywieniowe są przyczyną mniejszego przyspieszenia tem pa rozwoju fizycznego u dzieci wiejskich, które w omawianym wieku i w późniejszych okresach rozwoju są niższe; szczególnie dotyczy to dziewczynek.

29.01.2011. 18:08