Zalecenia dotyczące spożycia białka

Białko stanowi 18—19% składu ciała większości ludzi od 4 roku życia do osiągnięcia dojrzałości. Jednakże przyrost białka w organizmie, mniej więcej stały od 6 do 10 roku życia, znacznie wzrasta w okresie młodzieńczego skoku wzrostowego (patrz wyżej) nie tylko w wyniku odkładania się w tkankach, ale także w wyniku tworzenia nowych składowych organizmu (jak tkanka narządów płciowych określająca charakterystykę płci). Biorąc pod uwagę wiek zapoczątkowania okresu dojrzewania trudno jest w sposób standardowy określić zapotrzebowanie, niemniej uważa się, że między 10 a 17 rokiem życia wynosi ono niewiele poniżej 1 g/kg wagi ciała wg ŚOZ (Światowej Organizacji Zdrowia): od 0,82/kg dla 10 latków do 0,61/kg dla 17 latków. Ci ostatni mają większą wagę ciała, niektórzy ją podwoili, stąd ilość na 1 kg wagi ciała jest nieco niższa niż u 10 latków, w całości zaś dużo większa. Zawsze należy pamiętać o właściwym udziale białka zwierzęcego (mleko, jaja, mięso), które powinno stanowić ok. a nie mniej niż Vi dziennej podaży białka. Innymi składnikami odżywczymi, co do zaleceń których nie ma dokładnych wyliczeń, są witaminy i pierwiastki (składniki mineralne), przede wszystkim tzw. śladowe (patrz wyżej). W wyliczeniach zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne bierze się pod uwagę potrzeby minimalne, tj. najmniejszą ilość danego składnika dostarczanego z zewnątrz, która to ilość może zapobiec klinicznym i biochemicznym objawom niedoboru. Ze względów etycznych takich badań nie przeprowadzano u dzieci i młodzieży. Dlatego zalecenia fizjologicznego spożycia tych składników wynikają z danych uzyskanych w okresie niemowlęcym (niemowląt karmionych piersią), a także od dorosłych, którzy jako wolontariusze poddali się odpowiednim badaniom.

29.01.2011. 18:55