Woda

Z punktu widzenia żywienia człowieka równie ważna, jak poszczególne produkty spożywcze, jest woda, która sama w sobie nie zalicza się do produktów spożywczych. Nie wnosi ona ani białka, ani tłuszczu, ani węglowodanów. Dostarcza jedynie minimalne ilości różnych składni ków mineralnych, i to różnych, w zależności od pokładów ziemi, z jakich jest czerpana. Bez wody jednak nie można żyć. Obliczono, że dla wyprodukowania żywności, którą człowiek spożywa w ciągu doby, potrzeba 11 000 1 wody. Potrzeby są więc ogromne, a chodzi tu nie tylko o jej ilość, a również o jej dobrą jakość. Niestety w Polsce obserwowany jest duży deficyt wody, a jej jakość ulega dramatycznemu pogorszeniu. Zagrożenie jakości narasta w miarę wprowadzania do ziemi coraz większej ilości ścieków. Na podstawie obser wacji można stwierdzić, że w Polsce ok. 40% ścieków przemysłowych nie podlega oczyszczeniu. Dochodzą do tego przecieki z gnojowisk w gospodarstwach rolnych oraz coraz większe zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Wielkość wszystkich źródeł zanieczyszczeń przekracza już możliwości samooczyszczenia wody. Woda wodociągowa jest uzdatniana do picia, ale często wymaga tak intensywnych zabiegów (np. chlorowanie), że jest później przykra w smaku. Większy problem stanowi woda na wsi czerpana ze studni. Tam tylko bezpośrednie badania wody z każdej pojedynczej studni mogą stanowić rękojmię bezpieczeństwa. Obecnie całkowicie bezpieczna dla zdrowia jest wyłącznie woda czerpana ze studni artezyjskich, głębokich. Zła jakość wody stanowi największe zagrożenie dla zdrowia niemowląt karmionych sztucznie. W żywieniu sztucznym każda porcja mleka modyfikowanego czy mleka w proszku musi być przed podaniem niemowlęciu rozprowadzona (regenerowana) wodą. Woda potrzebna jest również do przygotowywania posiłków niemlecznych (zup, jarzyn itp.). Jest to prawdziwy problem. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka, zaleca się w tym przypadku korzystanie ze studni artezyjskich, a w przypadku wody studziennej, częste badanie jej przydatności do picia.

29.01.2011. 18:45