Żywienie kobiety w okresie karmienia piersią

Potrzeby energetyczne

Potrzeby żywieniowe matki karmiącej można w pewnych granicach wyliczyć ze składu ilościowego mleka (zawartość energii i składników pokarmowych), które kobieta karmiąca produkuje. Dzienna produkcja mleka wytwarzanego przez kobietę karmiącą wynosi przeciętnie ok. 850 ml. Jego wartość energetyczna wynosi ok. 750 kcal (2952 kJ). Zaleca się na podstawie tych wyliczeń zwiększenie dziennego spożycia o 500 kcal (2093 kJ) w stosunku do okresu przed ciążą (patrz tab. 1). Pozostałe 250 kcal (1047 kJ), konieczne do wy tworzenia wymienionej ilości mleka, pokrywane są z tłuszczu nagromadzonego w czasie ciąży. W połowie ciąży zwykle odkłada się 2—4 kg tłuszczu, który — uwalniany dla potrzeb kobiety karmiącej w ilości zawierającej 250 kcal (1047 kJ) dziennie — wystarczyć może na ok. 90 dni. Te wyliczenia dotyczą kobiet, które zwiększyły wagę ciała o ok. 12,5 kg. Natomiast kobiety z mniejszym przyrostem wagi ciała w czasie ciąży, ewentualnie karmiącej bliźnięta, powinny zwiększyć spożycie ene rgii o 750—1000 kcal (2952—4187 kJ).

29.01.2011. 15:14