Rozwój dziecka a potrzeby energetyczne i żywieniowe

Zapotrzebowanie na energię, którą dostarczają składniki odżywcze (pokarmowe) zawarte w produktach spożywczych, jest inne u dorosłych i u dzieci, tzn. u ludzi w okresie rozwoju. Zapotrzebowanie na energię (kalorie) i składniki odżywcze u człowieka dorosłego zależy od: 1) czynności fizycznej i umysłowej (tj. speł nianej pracy fizycznej i umysłowej), 2) wagi ciała, 3) wieku, 4) klimatu i innych czynników środowiskowych. U dzieci i młodzieży należy brać jeszcze pod uwagę piąty czynnik, tzn. zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze dla wzrastania, którego szybkość (tempo) jest różna w różnych okresach wieku rozwojowego. Wzrastanie mierzone wysokością ciała i zwiększeniem wagi ciała może określać potrzeby dotyczące ilości energii oraz ilości i jakości składników odżywczych. Niedobory wzrostu i wagi ciała mogą wskazywać na niedobory w żywieniu. Dlatego znajomość i zrozumienie przebiegu rozwoju dziecka są konieczne dla zrozumienia zasad prawidłowego żywienia dziecka, a tak że ich realizacji w codziennym życiu.

29.01.2011. 14:30