Prawidłowe żywienie dziecka rozpoczyna się w jego życiu płodowym — czyli żywienie kobiety

Ciąża jest stanem fizjologicznym, słusznie od dawna zwanym stanem odmiennym w życiu kobiety. Jej potrzeby żywieniowe wzrastają nie tylko dla pokrycia przyspieszonych przemian wewnątrz jej organizmu oraz odnowy tkanek, ale przede wszystkim dla pokrycia potrzeb szybko rozwijającego się płodu. O wielkości potrzeb płodu świadczy fakt, że od 5 tygodnia życia do końca ciąży długość płodu wzrasta 50 krotnie, a waga ciała 800 krotnie. Chociaż tempo przyrostu płodu jest największe w pierwszym trymestrze ciąży, w tym czasie odbywa się ono kosz tem składników budulcowych, tj. białek i witamin. Dopiero w następ nych miesiącach ciąży dla utrzymania prawidłowego rozwoju płoduzdrowia matki należy zwiększać dostarczanie energii (kalorii), a także białek, tłuszczów, węglowodanów i soli mineralnych. Pamiętając o tych podstawach w realizacji diety ciężarnej, kobieta nie powinna przekra czać zalecanych norm dziennego spożycia, o których będzie mowa niżej. Przekarmianie bowiem dodatkowo obarcza organizm kobiety w tym stanie, prowadzi do otyłości i osiągania przez płód dużych rozmiarów, co wpływa niekorzystnie na przebieg porodu. Z drugiej strony niedobory żywieniowe w diecie kobiety ciężarnej, takie jak nie dobór białka zwierzęcego, energii (kalorii), a także żelaza, cynku i kwa su foliowego, wpływają niekorzystnie na rozwój płodu. Jeżeli utrzymują się długo w okresie trwania ciąży, matka wydaje na świat noworodka o małej wadze ciała; często mniejszej niż 2500 g, co może niekorzystnie wpływać na późniejszy rozwój fizyczny i umysłowy takiego dziecka. Złe odżywianie się kobiety ciężarnej związane jest także z częstszym występowaniem zatrucia ciążowego. Ten stan wpływa również na zahamowanie rozwoju płodu. Zdrowa kobieta, dobrze odżywiająca się w czasie ciąży, powinna zwiększyć wagę ciała do końca ciąży o 10—12 kg. Ten przyrost wagi ciała wyrażony w ilości przyrostu tygodniowego wynosi ok. 0,4 kg. Jest on wynikiem przyrostu wagi ciała ciężarnej w pierwszym okresie ciąży i zwiększenia się masy łożyska, ilości wód płodowych i samego płodu w dalszym okresie ciąży. Analiza poszczególnych składowych zwiększającej się wagi ciała kobiety w ciąży, przy wyżej opisanych przyro stach, wskazuje zawsze na 1,5—2 kg nadmiaru składającego się z przy rostu ilości białka i tłuszczu odkładanych w tkankach ciężarnej na konto przyszłej laktacji (wydzielania mleka).

29.01.2011. 14:37