Ile kalorii powinna spożywać kobieta ciężarna i dlaczego

Opierając się tylko na własnych obserwacjach, możemy stwierdzić, że młode kobiety w naszym kraju, tzn. w wieku rozrodczym, często wykazują co najmniej nadwagę; następny etap tego zjawiska to otyłość! Wynika to najprawdopodobniej z nieracjonalnego sposobu żywienia, w którym główną rolę gra zwiększone spożywanie energii, tj. węglowodanów i tłuszczów. Powszechnie uważa się, również taki pogląd wyrażają naukowcy, że zalecenia co do sposobu żywienia się kobiet ciężarnych, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, powinny w pewnej mierze uwzględniać rodzinne tradycje i wzory żywienia. Nie zawsze jednak są one racjonalne, wykazują często znaczne odchylenia od zale ceń, których słuszność udowadniają badania naukowe. W Polsce normy żywienia zalecane kobietom ciężarnym są wyższe niż w zachodnich krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. W 1989 roku opracowano w Stanach Zjednoczonych kolejne, przyjęte w świecie tzw. dzienne zalecenia żywienia — RDA, z których wylicza się dzienne racje pokarmowe. Mają one tę zaletę, że u zdrowych kobiet w ciąży pokrywają potrzeby żywieniowe ich organizmu, zapewniają prawidłowy rozwój płodu, lecz nie prowadzą do nadmiernego przyrostu wagi ciała kobiety w ciąży. Zapotrzebowanie energetyczne wzrasta o 10% w pierwszej połowie, a o 20% w drugiej połowie ciąży w stosun ku do zapotrzebowania przed ciążą. Zarówno przed ciążą, jak i w cza sie ciąży jest różne w zależności od wieku, wykonywanej pracy, a także otyłości (nadwagi) czy niedożywienia. Dlatego w pewnych granicach zróżnicowane jest zapotrzebowanie zarówno energetyczne, jak i na składniki pokarmowe. Dzienna racja pokarmowa powinna dostarczać kobiecie ciężarnej ok. 2300 kcal (9630 kJ) wg zaleceń RDA, tj. o 300 kcal (1256 kJ) więcej niż w okresie przed ciążą, ewentualną dzienną rację pokarmową spożywa ną przed ciążą należy zwiększyć o 300 kcal (1256 kJ)

29.01.2011. 14:37