Schemat sztucznego żywienia niemowląt

Sztuczne żywienie niemowląt — jak opisano wyżej — jest więc terminem określającym inne żywienie niemowląt aniżeli karmienie piersią, ale w okresie, w którym niemowlę powinno być karmione piersią. Stale niedoskonałym mlekiem zastępującym mleko matki jest mleko krowie. Powinno być ono odpowiednio zmienione w kierunku upodobnienia do mleka ludzkiego (mleko modyfikowane) lub co najmniej rozcieńczone do wartości zz (tzw. mieszanka II). Rozcieńczenie pełnego mleka krowiego przede wszystkim obniża zawartość soli mineralnych, które sta nowią dla dziecka spożywającego np. 900 ml mleka krowiego nie rozcieńczonego stałe zagrożenie zdrowia niemowlęcia, obciążając nerki dużą ilością soli mineralnych. W sztucznym żywieniu niemowląt jako produkt podstawowy, pokrywający w większości zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, przyjmuje się mleko modyfikowane, którego różny skład zostanie omówiony w dalszych rozdziałach. Tylko w razie braku tych produktów na rynku można zalecić rozcieńczone mleko krowie. Pełnego mleka krowiego niemowlętom nie zaleca się w ogóle. Schemat żywienia — jak każdy schemat — traktować należy jako wytyczne orientacyjne, dlatego pod kontrolą lekarza należy dopasować jego zalecenia do indywidualnych właściwości dziecka, a miernikiem tego postępowania powinien być stopień tolerancji i wskaźniki rozwoju dziecka. Ilość pokarmu podanego dziecku wg schematu w ciągu dnia odpowiada ilości białka, tłuszczu, węglowodanów, składników mineralnych, które dziecko powinno otrzymać w przeliczeniu na kg wagi ciała. Schemat uzupełniony jest danymi o wartości odżywczej 100 g każdego stosowanego w żywieniu pokarmu (mleka, mieszanek, zupy, mięsa itp.) i sposób ich przygotowania (przepisy), tak aby można było łatwo obliczyć indywidualnie dietę każdego dziecka. Powinno się tylko za chować kolejność wprowadzania posiłków niemlecznych. Dieta dziecka w pierwszych trzech kwartałach pierwszego roku życia jest bezglutenowa, stąd stosowana w tym okresie mąka powinna być bezglutenowa, tj.ryżowa, kukurydziana lub zastąpiona skrobią, ewentualnie mąką gry czaną (produkt ubogoglutenowy). W przypadkach zwiększonego łaknienia należy podawać raczej dwa posiłki niemleczne, np. dwa razy zupę, niż zwiększać objętość posiłków mlecznych. Ze względu na coraz większy odsetek niemowląt nie tolerujących mleka lub jego składników (laktozy), nie podaje się teraz wcześnie twarogu. 100 g twarogu ma znacznie większą zawartość białka niż 100 g mleka i dlatego produkt ten może być wprowadzony do jadłospisu dopiero w końcu pierwszego roku życia i nie codziennie. Zalecenia sztucznego żywienia niemowląt można wg schematu realizować w dwojaki sposób. Pierwszy, bardziej prawidłowy, dotyczy żywienia mlekiem krowim modyfikowanym, np. mlekiem Laktowit 1 lub Bebiko 1 (mleko początkowe), lub mlekiem modyfikowanym innego pochodzenia, lecz o podobnym składzie. Drugi dotyczy żywienia mlekiem w proszku rozcieńczonym w stosunku 2:1. Wszystkie rodzaje mleka upodobnionego mogą się zastępować, tzn. w miejsce Laktowitu 1 można wprowadzić Laktowit 2 i w miejsce Bebiko 1 — Bebiko 2. Różnica między oboma rodzajami mleka polega na tym, że Laktowit 1 i Bebiko 1 są mlekiem modyfikowanym o wyższym stopniu upodobnienia niż Laktowit 2 i Bebiko 2. Dlatego też mleko o większym stopniu upodobnienia zalecamy niemowlętom najmłodszym w pierwszych czterech miesiącach życia (mleko początkowe).

29.01.2011. 18:00