Co rodzice powinni wiedzie膰 o przystosowaniu mleka krowiego do 偶ywienia niemowl膮t

Powszechnie wiadomo, 偶e mleko krowie jest mlekiem zast臋puj膮cym mleko matki dzieciom, kt贸re nie s膮 karmione piersi膮. W poprzednich rozdzia艂ach przedstawiono r贸偶nice chemiczne w sk艂adzie mleka kobiecego i krowiego. S膮 one tak znaczne, 偶e w 偶adnych warunkach nie udaje si臋 zmieni膰 sk艂adu mleka krowiego tak dalece, aby uzyska膰 mleko identyczne do mleka kobiecego. Pr贸by takie podejmowano od dawna. Najstarszym i najprostszym sposobem jest rozcie艅czenie mleka krowiego w stosunku 1 cz臋艣膰 wody na 2 cz臋艣ci mleka. By艂a to pierwsza modyfikacja w kierunku upodobnienia mleka krowie go do kobiecego, mo偶liwa do przeprowadzenia w warunkach domowych i czyni膮ca mleko krowie wzgl臋dnie bezpiecznym 艣rodkiem spo偶ywczym w sztucznym 偶ywieniu niemowl膮t. Post臋p w dziedzinie technologii da艂 mo偶liwo艣膰 doskonalszego upodobnienia mleka krowiego do sk艂adu chemicznego mleka kobiecego. Uzyskuje si臋 to w wyniku: zmniejszenia zawarto艣ci sk艂adnik贸w mineralnych, zmniejszenia ilo艣ci z ewentualn膮 zmian膮 jako艣ci bia艂ka, zmiany jako艣ci t艂uszczu, zwi臋kszenia ilo艣ci laktozy, ewentualnego dodatku innych w臋glowodan贸w, dodatku 偶elaza i niekt贸rych witamin czy niekt贸rych deficytowych sk艂adnik贸w mineralnych. Wprowadzenie wszystkich wymienionych zmian w mleku krowim, przy zachowaniu stosunk贸w ilo艣ciowych wyst臋puj膮cych mi臋dzy poszczeg贸lnymi sk艂adnikami (jak w mleku kobiecym), da艂o w nast臋pstwie dobrze tolerowane przez wi臋kszo艣膰 niemowl膮t mleko modyfikowane, upodobnione sk艂adem chemicznym do mleka kobiecego. Zmniejszenie zawarto艣ci sk艂adnik贸w mineralnych mo偶na uzyska膰 przez odmineralizowanie serwatki, kt贸ra jest dodawana dla osi膮gni臋cia zmian w sk艂adzie bia艂ka (zwi臋kszenie ilo艣ci bia艂ek serwatkowych), albo przez proste rozcie艅czenie mleka. Zmiany w jako艣ci t艂uszczu uzyskuje si臋 przez cz臋艣ciow膮 wymian臋 t艂uszczu mleka krowiego na olej lub mieszanin臋 olej贸w ro艣linnych, lub 鈥 co nie jest uwa偶ane za korzystne dla dziecka 鈥 przez zast膮pienie ca艂ej ilo艣ci t艂uszczu mleka krowiego mieszanin膮 olej贸w ro艣lin nych. Obecnie uwa偶a si臋, 偶e wymianie na olej lub oleje ro艣linne powin no ulec nie wi臋cej ni偶 20鈥30% t艂uszczu mleka krowiego. Aby zwi臋kszy膰 ilo艣膰 w臋glowodan贸w, stosuje si臋 dodatek laktozy, kt贸ra aczkolwiek jest r贸偶na jako艣ciowo od obecnej w mleku kobiecym, ale uwa偶a si臋, 偶e jest korzystniejsza dla niemowl臋cia ni偶 zwyk艂y cukier (sacharoza). Cz臋sto te偶 dodawane s膮 do mleka w r贸偶nych, na og贸艂 niewielkich ilo艣ciach, inne w臋glowodany, jak np. skrobia, malto dekstryny, kleiki z r贸偶nego rodzaju m膮ki (na og贸艂 bezglutenowej) i cukier. Niewielki dodatek tych w臋glowodan贸w stosowany jest w celu zmniejszenia osmolarno艣ci mleka, wi臋kszy dla podniesienia warto艣ci energety cznej mieszanki mlecznej. Ten drugi spos贸b stosuje si臋 przy produkcji przetwor贸w dla starszych niemowl膮t, a powsta艂y produkt nazywa si臋 nie mlekiem modyfikowanym, a mieszank膮 mleczn膮.

Polskie rodzaje mleka modyfikowanego

W Polsce mleko modyfikowane otrzymuje si臋 stosuj膮c technologi臋 mieszania poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w mleka w stanie suchym, b膮d藕 wprowadzaj膮c zmiany w mleku p艂ynnym. Mleko produkowane wg pierwszej technologii jest mlekiem modyfikowanym o nazwie Bebiko: mleko modyfikowane Bebiko 1 鈥 o nast臋puj膮cych sk艂adnikach: mleko w proszku, odmineralizowana serwatka, olej sojowy, laktoza i witaminy A, D, B, C, E i sole mineralne. mleko Bebiko 2, zawieraj膮ce: mleko w proszku, olej sojowy, laktoz臋, witaminy i sole mineralne, jak wy偶ej. mieszanka mleczna Bebiko 2R lub 2GR, w sk艂ad kt贸rej wchodzi mleko w proszku, olej sojowy i laktoza oraz kleik ry偶owy (R) lub gryczano ry偶owy (GR), witaminy jak wy偶ej oraz 偶elazo. Wed艂ug drugiej technologii produkowane s膮: mleko modyfikowane Laktowit 1, o nast臋puj膮cym sk艂adzie: mleko pe艂ne, odmineralizowana serwatka, olej sojowy, laktoza i witaminy A, D, B, C, E oraz sole mineralne. mleko Laktowit 2 o mniejszym od poprzedniego mleka stopniu modyfikacji; w sk艂ad tego mleka wchodzi: mleko pe艂ne, serwatka p艂ynna, olej sojowy, laktoza i witaminy jak wy偶ej; Laktowit R i GR, czyli mieszanka mleczna przygotowana na podstawie mleka Laktowit 2 z dodatkiem kleiku ry偶owego lub gryczano ry偶owego i 偶elaza. Je艣li w 偶ywieniu niemowl膮t stosujemy sproszkowane produkty mleczne, to nale偶y 艣ci艣le przestrzega膰 warunk贸w dotycz膮cych sposobu przy gotowania (zawsze podane s膮 na opakowaniu), oraz nale偶y zwraca膰 uwag臋 na jako艣膰 u偶ywanej wody. Najlepiej u偶ywa膰 wody oligoce艅skiej. W razie korzystania z wody ze studni zwyk艂ej nale偶y wykona膰 badania wody w najbli偶szej stacji sanitarno epidemiologicznej, aby otrzyma膰 potwierdzenie przydatno艣ci jej do picia. Stosowanie w 偶ywieniu niemowl膮t mleka modyfikowanego jest korzystniejsze ni偶 stosowanie zwyk艂ego rozcie艅czonego mleka w proszku. 呕aden z tych rodzaj贸w mleka nie jest w stanie zast膮pi膰 mleka matki. Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na to, 偶e do wszystkich rodzaj贸w mleka modyfikowanego dodaje si臋 witamin臋 D3, podawanie dodatkowe tej witaminy musi by膰 uzgodnione z lekarzem pediatr膮 opiekuj膮cym si臋 dzieckiem.

29.01.2011. 18:02

Schemat sztucznego 偶ywienia niemowl膮t

Sztuczne 偶ywienie niemowl膮t 鈥 jak opisano wy偶ej 鈥 jest wi臋c terminem okre艣laj膮cym inne 偶ywienie niemowl膮t ani偶eli karmienie piersi膮, ale w okresie, w kt贸rym niemowl臋 powinno by膰 karmione piersi膮. Stale niedoskona艂ym mlekiem zast臋puj膮cym mleko matki jest mleko krowie. Powinno by膰 ono odpowiednio zmienione w kierunku upodobnienia do mleka ludzkiego (mleko modyfikowane) lub co najmniej rozcie艅czone do warto艣ci zz (tzw. mieszanka II). Rozcie艅czenie pe艂nego mleka krowiego przede wszystkim obni偶a zawarto艣膰 soli mineralnych, kt贸re sta nowi膮 dla dziecka spo偶ywaj膮cego np. 900 ml mleka krowiego nie rozcie艅czonego sta艂e zagro偶enie zdrowia niemowl臋cia, obci膮偶aj膮c nerki du偶膮 ilo艣ci膮 soli mineralnych. W sztucznym 偶ywieniu niemowl膮t jako produkt podstawowy, pokrywaj膮cy w wi臋kszo艣ci zapotrzebowanie na sk艂adniki pokarmowe, przyjmuje si臋 mleko modyfikowane, kt贸rego r贸偶ny sk艂ad zostanie om贸wiony w dalszych rozdzia艂ach. Tylko w razie braku tych produkt贸w na rynku mo偶na zaleci膰 rozcie艅czone mleko krowie. Pe艂nego mleka krowiego niemowl臋tom nie zaleca si臋 w og贸le. Schemat 偶ywienia 鈥 jak ka偶dy schemat 鈥 traktowa膰 nale偶y jako wytyczne orientacyjne, dlatego pod kontrol膮 lekarza nale偶y dopasowa膰 jego zalecenia do indywidualnych w艂a艣ciwo艣ci dziecka, a miernikiem tego post臋powania powinien by膰 stopie艅 tolerancji i wska藕niki rozwoju dziecka. Ilo艣膰 pokarmu podanego dziecku wg schematu w ci膮gu dnia odpowiada ilo艣ci bia艂ka, t艂uszczu, w臋glowodan贸w, sk艂adnik贸w mineralnych, kt贸re dziecko powinno otrzyma膰 w przeliczeniu na kg wagi cia艂a. Schemat uzupe艂niony jest danymi o warto艣ci od偶ywczej 100 g ka偶dego stosowanego w 偶ywieniu pokarmu (mleka, mieszanek, zupy, mi臋sa itp.) i spos贸b ich przygotowania (przepisy), tak aby mo偶na by艂o 艂atwo obliczy膰 indywidualnie diet臋 ka偶dego dziecka. Powinno si臋 tylko za chowa膰 kolejno艣膰 wprowadzania posi艂k贸w niemlecznych. Dieta dziecka w pierwszych trzech kwarta艂ach pierwszego roku 偶ycia jest bezglutenowa, st膮d stosowana w tym okresie m膮ka powinna by膰 bezglutenowa, tj.ry偶owa, kukurydziana lub zast膮piona skrobi膮, ewentualnie m膮k膮 gry czan膮 (produkt ubogoglutenowy). W przypadkach zwi臋kszonego 艂aknienia nale偶y podawa膰 raczej dwa posi艂ki niemleczne, np. dwa razy zup臋, ni偶 zwi臋ksza膰 obj臋to艣膰 posi艂k贸w mlecznych. Ze wzgl臋du na coraz wi臋kszy odsetek niemowl膮t nie toleruj膮cych mleka lub jego sk艂adnik贸w (laktozy), nie podaje si臋 teraz wcze艣nie twarogu. 100 g twarogu ma znacznie wi臋ksz膮 zawarto艣膰 bia艂ka ni偶 100 g mleka i dlatego produkt ten mo偶e by膰 wprowadzony do jad艂ospisu dopiero w ko艅cu pierwszego roku 偶ycia i nie codziennie. Zalecenia sztucznego 偶ywienia niemowl膮t mo偶na wg schematu realizowa膰 w dwojaki spos贸b. Pierwszy, bardziej prawid艂owy, dotyczy 偶ywienia mlekiem krowim modyfikowanym, np. mlekiem Laktowit 1 lub Bebiko 1 (mleko pocz膮tkowe), lub mlekiem modyfikowanym innego pochodzenia, lecz o podobnym sk艂adzie. Drugi dotyczy 偶ywienia mlekiem w proszku rozcie艅czonym w stosunku 2:1. Wszystkie rodzaje mleka upodobnionego mog膮 si臋 zast臋powa膰, tzn. w miejsce Laktowitu 1 mo偶na wprowadzi膰 Laktowit 2 i w miejsce Bebiko 1 鈥 Bebiko 2. R贸偶nica mi臋dzy oboma rodzajami mleka polega na tym, 偶e Laktowit 1 i Bebiko 1 s膮 mlekiem modyfikowanym o wy偶szym stopniu upodobnienia ni偶 Laktowit 2 i Bebiko 2. Dlatego te偶 mleko o wi臋kszym stopniu upodobnienia zalecamy niemowl臋tom najm艂odszym w pierwszych czterech miesi膮cach 偶ycia (mleko pocz膮tkowe).

29.01.2011. 18:00

Jak 偶ywimy niemowl臋 nie karmione piersi膮

Obok karmienia naturalnego (tj. karmienia piersi膮) praktykowane jest od czas贸w staro偶ytno艣ci sztuczne 偶ywienie niemowl膮t, ale dopiero od kilkudziesi臋ciu lat jest ono na tyle bezpieczne, 偶e mo偶e by膰 stosowane bez zagro偶enia 偶ycia dziecka. Wiadomo, 偶e w 偶ywieniu sztucznym mleko matki zast臋puje mleko krowie. Jak ju偶 cz臋艣ciowo opisano, sk艂ad jego jest zasadniczo r贸偶ny od sk艂adu mleka kobiecego, gdy偶 jest to mleko gatunkowo dopasowane do potrzeb cielaka, a nie oseska ludzkiego. Charakteryzuj膮c najpro艣ciej sk艂ad chemiczny mleka krowiego w por贸wnaniu z ludzkim, nale偶y stwierdzi膰, 偶e mleko krowie zawiera znacznie wi臋cej bia艂ka, podobn膮 ilo艣膰 t艂uszczu, mniej w臋glowodan贸w, natomiast co najmniej 3 krotnie wi臋cej soli mineralnych. W艣r贸d sk艂adnik贸w mineralnych zwraca uwag臋 wysokie st臋偶enie wapnia, fosforu i niski stosunek tych pierwiastk贸w do siebie. To wysokie st臋偶enie soli mineralnych w mleku krowim warunkuje obci膮偶enie niedojrza艂ych nerek wszystkich niemowl膮t 偶ywionych nie zmienionym mlekiem krowim w pierwszym kwartale 偶ycia. Bardziej zasadnicze znaczenie maj膮 r贸wnie偶 r贸偶nice jako艣ciowe dotycz膮ce przede wszystkim bia艂ek i t艂uszcz贸w. Bia艂ka mleka ssak贸w sk艂adaj膮 si臋 z bia艂ek serwatkowych i kazeiny. Mleko krowie zawiera 3 razy wi臋cej kazeiny ani偶eli bia艂ek serwatko wych. Mleko kobiece odwrotnie. Dominuj膮cym bia艂kiem serwatkowym mleka krowiego jest betalaktog艂obulina, nie wyst臋puj膮ca w og贸le w艣r贸d bia艂ek mleka ludzkiego. Jest wi臋c ona bia艂kiem obcym gatunkowo dla niemowl臋cia ludzkiego, najcz臋艣ciej powoduj膮cym uczulenie na mleko krowie. R贸wnie偶 sk艂ad aminokwas贸w mleka krowiego nie jest przy stosowany do potrzeb niemowl臋cia ludzkiego. Wysoka zawarto艣膰 takie go aminokwasu jak tyrozyna i ma艂a zawarto艣膰 aminokwasu siarkowego jak cystyna w mleku krowim zaburzaj膮 prawid艂owy rozw贸j m贸zgu. T艂uszcz zawarty w mleku krowim, jak wspomniano ju偶 poprzednio, jest 藕le wch艂aniany przez niemowl臋ta. W臋glowodany mleka krowiego to przede wszystkim laktoza wyst臋pu j膮ca w mniejszej ilo艣ci ni偶 w mleku kobiecym, a zapotrzebowanie na ten cukier u niemowl膮t jest du偶e. Jeszcze raz podkre艣li膰 nale偶y, 偶e najwi臋ksze zagro偶enie niemowl臋cia sztucznie 偶ywionego pe艂nym mlekiem krowim wynika z zawartych w mleku krowim 3鈥5 krotnie wi臋kszych ilo艣ci soli mineralnych ni偶 w mleku ludzkim. W takiej ilo艣ci sole s膮 trudno wydalane przez nerki, co doprowadza u niekt贸rych niemowl膮t 偶ywionych sztucznie nie rozcie艅czonym (lub odt艂uszczonym) mlekiem krowim do zwi臋kszenia strat wodnych poza fizjologiczne granice. Wtedy banalne infekcje, podwy偶 szona temperatura cia艂a, zwi臋kszona temperatura otoczenia mo偶e wpro wadza膰 dziecko w stan zagra偶aj膮cy 偶yciu, a nawet doprowadzi膰 do jego nag艂ego zgonu. 呕ywienie sztuczne niemowl膮t opiera膰 si臋 wi臋c musi na mleku krowim upodobnionym przez r贸偶nego rodzaju modyfikacje sk艂adu chemicznego do mleka kobiecego. Ma to szczeg贸lne znaczenie dla niemowl膮t 偶ywio nych sztucznie ju偶 w pierwszym kwartale 偶ycia 鈥 od urodzenia. Jak wiadomo z poprzednich rozdzia艂贸w, mleko matki pokrywa wszystkie potrzeby 偶ywieniowe niemowl臋cia poza witamin膮 D. Nie ma po trzeby dokonywania wylicze艅 ilo艣ci sk艂adnik贸w pokarmowych zawar tych w tym mleku. Takie wyliczenia zosta艂y dokonane jedynie dla uzyskania wiedzy wzorcowej, pozwalaj膮cej na okre艣lenie potrzeb 偶ywie niowych niemowl臋cia sztucznie 偶ywionego. Wiemy ju偶 r贸wnie偶, 偶e wszystkie sk艂adniki od偶ywcze zawarte w mleku krowim, kt贸re zast臋puje niemowl臋ciu sztucznie 偶ywionemu mleko matki, s膮 niedopasowane do potrzeb 偶ywieniowych oseska ludzkiego i dlatego nie s膮 ca艂kowicie zu偶ytkowane przez jego organizm, nawet je偶eli dokonano zmian dla upodobnienia tego mleka do mleka ludzkiego. Ca艂kowite dopasowanie tych sk艂adnik贸w do potrzeb 偶ywieniowych niemowl臋cia jest dotychczas niemo偶liwe. Jako艣膰 zawartych sk艂adnik贸w pokarmowych w r贸偶nych rodzajach mleka, zast臋puj膮cych mleko matki zawsze b臋dzie r贸偶na od zawartych w mleku ludzkim i niestety 鈥瀏orszej" jako艣ci. Cz臋sto t臋 niedoskona艂o艣膰 trzeba nadrobi膰 zwi臋kszeniem ilo艣ci sk艂adnik贸w od偶yw czych, kt贸re dziecko powinno spo偶ywa膰. Najstarszym sposobem modyfikacji mleka krowiego do dzi艣 stosowanym w warunkach domowych jest zmniejszenie st臋偶enia sk艂adnik贸w zawartych w pe艂nym mleku krowim o 1/3, tj. rozcie艅czenie wod膮 w sto sunku 2:1 (tj. jedna cz臋艣膰 wody na dwie cz臋艣ci mleka). Otrzymana mieszanka zawiera mniej soli mineralnych i bia艂ka, tj. ilo艣ci bardziej zbli偶one do zawartych w mleku kobiecym, obni偶a si臋 jednak r贸wnie偶 ilo艣膰 t艂uszczu, ilo艣膰 laktozy i warto艣膰 energetyczna. T臋 ostatni膮 wyr贸wnuje dodanie 5% cukru do produktu ko艅cowego. Mieszanka ta (w kraju zwana mieszank膮 II) dostarcza ok. 13% kcal z bia艂ka, 35% z t艂uszczu i 52% z w臋glowodan贸w (patrz r贸wnie偶 rozdz. 7). Pocz膮wszy od lat pi臋膰dziesi膮tych (w Polsce znacznie p贸藕niej) produ kuje si臋 w 艣wiecie uprzemys艂owionym r贸偶ne rodzaje mleka i mieszanek mlecznych modyfikowanych. Sk艂ad tych substytut贸w mleka kobiecego jest w r贸偶nej mierze i przy zastosowaniu r贸偶nych technik upodabniany do mleka ludzkiego. We wszystkich obni偶a si臋 zawarto艣膰 soli mineralnych i bia艂ka, zmienia stosunek bia艂ek serwatkowych do kazeiny, wymienia si臋 t艂uszcz mleka krowiego na oleje ro艣linne lub cz臋艣膰 tego lluszczu zast臋puje si臋 olejem ro艣linnym, uzupe艂nia si臋 ilo艣膰 w臋glowodan贸w (laktozy) laktoz膮 lub sacharoz膮. W ostatnich latach produkuje si臋 mleko r贸偶nie modyfikowane w zale偶no艣ci od wieku niemowl臋cia. Mleko modyfikowane przeznaczone dla niemowl膮t w pierwszym kwartale 偶ycia ma znacznie obni偶on膮 ilo艣膰 soli mineralnych, umiarkowanie ilo艣膰 bia艂ka ze znacznym zwi臋kszeniem ilo ( 艣ci bia艂ek serwatkowych, t艂uszcz w 20鈥30% zast膮piony olejem ro艣linnym, w臋glowodany uzupe艂nione laktoz膮. Wiele z nich wzbogaca si臋 witaminami i 偶elazem. Jest to tzw. mleko pocz膮tkowe. Dla cel贸w 偶ywienia niemowl膮t w drugim kwartale 偶ycia zmienia si臋 nieco sk艂ad mleka i mieszanek modyfikowanych. Je偶eli przygotowane s膮 one zgodnie z potrzebami fizjologicznymi, kt贸re okre艣la sk艂ad dojrza艂ego mleka kobiecego, wymagaj膮 niewiele zmian, poza ewentualnym obni偶e niem zawarto艣ci bia艂ka. Wzrastaj膮ce potrzeby energetyczne w wyliczeniu na dob臋 prowadz膮 do zwi臋kszenia ilo艣ci w臋glowodan贸w pod postaci膮 cukr贸w z艂o偶onych tj. skrobi. Niemniej sk艂ad r贸偶nych rodzaj贸w mleka modyfikowanego polecanych pocz膮wszy od II kwarta艂u 偶ycia jest r贸偶ny i w wielu przypadkach odbiega znacznie od modelu mleka ludzkiego. Jest to tzw. mleko nast臋pne. W Europie tradycyjnie u偶ywa si臋 mleko ze zwi臋kszon膮 ilo艣ci膮 t艂uszczu i/lub w臋glowodan贸w dla pokrycia zwi臋kszo nego na dob臋 zapotrzebowania energetycznego. Na t臋 zmian臋 鈥 jak za艂o偶ono dawno 鈥 pozwala poprawa zdolno艣ci trawiennych i wch艂ania nia przewodu pokarmowego niemowl臋cia (tzn. wch艂aniania t艂uszczu i wzrost aktywno艣ci enzym贸w rozk艂adaj膮cych skrobi臋). W Stanach Zjed noczonych i niekt贸rych krajach europejskich wiele rodzaj贸w mleka modyfikowanego ma obni偶on膮 zawarto艣膰 t艂uszczu, a podwy偶szon膮 bia艂ka. Taki sk艂ad mleka jest stosowany, aby zapobiec oty艂o艣ci niemowl膮t. Chocia偶 wi臋kszo艣膰 niemowl膮t 偶ywionych sztucznie w r贸偶ny spos贸b rozwija si臋 prawid艂owo i nie wykazuje odchyle艅 w stanie zdrowia zwi膮zanych z tym rodzajem 偶ywienia, stosowanie 偶ywienia sztucznego wymaga zachowania pewnych zasad: Sk艂ad diety powinien by膰 wyliczony i odpowiada膰, nie tylko ilo艣ciowo, ale i jako艣ciowo, potrzebom niemowl臋cia w zakresie wody, energii i innych podstawowych sk艂adnik贸w pokarmowych. Ilo艣膰 i konsystencja posi艂k贸w powinny odpowiada膰 poziomowi rozwoju niemowl臋cia w zakresie odpowiednich funkcji poszczeg贸lnych narz膮d贸w. Nale偶y zachowywa膰 odpowiednie proporcje mi臋dzy pokryciem energetycznym z bia艂ek, t艂uszcz贸w i w臋glowodan贸w. Noworodek karmiony sztucznie od urodzenia otrzymuje w 6 godzinie po urodzeniu 5鈥10 g 5% glukozy, a nast臋pnie po 12 godzinach 10 g pokarmu lub mleka pocz膮tkowego 6鈥7 razy co 3 godziny i ka偶dego nast臋pnego dnia przez pierwszych 10 dni 10 g na porcj臋 wi臋cej, tj. 10 g x (dni 偶ycia 鈥 1) W pierwszym kwartale 偶ycia niemowl臋 karmione sztucznie, z wag膮 cia艂a ok. 3000鈥5500 g, powinno otrzymywa膰 100鈥110 kcal/kg wagi cia艂a (419鈥461 kJ) i konsekwentnie ok. 2,5 g bia艂ka, 4,5 g t艂uszczu i ok. 12鈥15 g w臋glowodan贸w na kilogram wagi cia艂a. Przeliczaj膮c to nailo艣膰 mleka pocz膮tkowego (np. Laktowit 1) o warto艣ci energetycznej 71 kcal (293 kJ) w 100 ml 鈥 dla pokrycia energetycznego powinno wypija膰 ok. 500鈥850 ml tego mleka (w granicach podanej wagi cia艂a), otrzymuj膮c w nim ok. 2,5 g bia艂ka, powy偶ej 4 g t艂uszczu, ok. 14 g w臋glowodan贸w na kg wagi cia艂a. Od 3 miesi膮ca 偶ycia wprowadza si臋 soki owocowe, kt贸re mo偶na, podaj膮c nieco p贸藕niej, dawa膰 naprzemien nie z tartymi owocami 艂y偶eczk膮. W nast臋pnych miesi膮cach 偶ycia potrze by w zakresie pokrycia energetycznego spadaj膮 do 100鈥95 kcal (419鈥398 kJ), podobnie zmniejsza si臋 spo偶ycie bia艂ka i pozosta艂ych sk艂adnik贸w pokarmowych na 1 kg wagi cia艂a. Mimo to, proporcjonal nie do wzrastaj膮cej wagi cia艂a, pokrycie potrzeb 偶ywieniowych wymaga wi臋kszej poda偶y energii (warto艣ci kalorycznej) mieszanek mlecznych. Dodaje si臋 wi臋c do nich w臋glowodany, przede wszystkim z艂o偶one, tj. m膮k臋 bezglutenow膮 (np. kukurydzian膮), ry偶 lub po 3 miesi膮cu 偶ycia 鈥 kasz臋 bezglutenow膮 (kukurydzian膮 lub ry偶). Spo偶ycie bia艂ka zwierz臋ce go spada do poni偶ej 2,5鈥2,1 g/kg wagi cia艂a, spo偶ycie t艂uszczu 鈥 poni偶ej 4 g, natomiast spo偶ycie w臋glowodan贸w zwi臋ksza si臋 powy偶ej 14 g, uzupe艂niaj膮c wzrastaj膮ce dzienne zapotrzebowanie energetyczne. W pi膮 lym miesi膮cu 偶ycia zamiast jednego posi艂ku mlecznego wprowadza si臋 Zup臋 jarzynow膮, w sz贸stym miesi膮cu zup臋 i papk臋 z jarzyn i mi臋so (wy艂膮cznie chude). W si贸dmym miesi膮cu wprowadza si臋 kisiele mleczne /amiast jednej porcji mieszanki. Od 9 do 10 miesi膮ca stopniowo wprowadza si臋 sucharki i pieczywo, w 10 miesi膮cu r贸wnie偶 chude wysoko gatunkowe w臋dliny. Ilo艣膰 mleka i innych produkt贸w spo偶ywczych ol r偶ymywanych przez niemowl臋 w kolejnych miesi膮cach 偶ycia wyliczai臋 z ich warto艣ci energetycznej i potrzeb energetycznych dziecka w stosunku do wagi cia艂a. W pierwszym trymestrze 偶ycia wyliczon膮 ilo艣膰 mleka (mieszanki) dzieli si臋 przez liczb臋 posi艂k贸w (7鈥6鈥5, np. 2 miel臋czne niemowl臋 wa偶膮ce 5 kg powinno otrzyma膰 ok. 550 kcal (2303 kJ) na dzie艅, tj. ok. 800 ml mleka modyfikowanego zawieraj膮cego ok. 70 kcal (293 kJ) na 100 ml. Je偶eli otrzymuje 6 posi艂k贸w, otrzyma na porcj臋 800:6, tj. ok. 130 ml mleka. Ponadto niemowl臋 od 3 tygodnia /ycia powinno otrzymywa膰 mieszanki zgodnie z ni偶ej podanym schematem. Schemat sztucznego 偶ywienia niemowl膮t opracowany w Instytucie Matki i Dziecka jest zaadaptowany do 偶ywienia mlekiem modyfikowa nym i/lub mieszankami na bazie mleka modyfikowanego ewentualnie mleka w proszku. W przypadkach prawdziwych trudno艣ci w uzyskaniu lakiego艣 mleka modyfikowanego jako wyb贸r mniejszego z艂a, tzn. nieracjonalnego 偶ywienia dziecka wynikaj膮cego ze z艂ych tradycji, mo偶na sztucznie 偶ywi膰 niemowl臋 niemodyfikowanym mlekiem krowim, tj rozcie艅czonym w warunkach domowych mlekiem sproszkowanym. To jest ilrugi spos贸b sztucznego 偶ywienia niemowl臋cia przedstawiony w schemacie sztucznego 偶ywienia niemowl膮t.

29.01.2011. 17:58