Krzywica

Tak zwana powszechna krzywica, z niedoboru witaminy D, w krajach Zachodniej Europy i wysoce uprzemysłowionych krajach pozaeuropej skich jest obecnie rzadko u dzieci rozpoznawana. Została opanowana dzięki codziennemu spożywaniu przez dzieci prawidłowo żywione od powiedniej dawki witaminy D. Witamina D, inaczej zwana witaminą przeciwkrzywiczą, reguluje w ustroju gospodarkę wapniowo fosforową, zapewniając prawidłowe stężenie wapnia we krwi i jego dobre wchłanianie z przewodu pokarmowego. Odpowiednia ilość wapnia w ustroju jest m.in. nieodzowna dla prawidłowej budowy i wzrastania kości. Odpowiednią ilość wapniaotrzymuje organizm z pożywienia, jeżeli zdrowe dziecko jest właściwie

29.01.2011. 19:07