Jak żywimy dzieci w wieku poniemowlęcym

Drugi i trzeci rok życia nazwano okresem poniemowlęcym. Fizyczny rozwój dziecka mierzony przyrostem długości ciała i wagi ciała jest wolniejszy niż u niemowlęcia. W ciągu 2 lat okresu poniemowlęcego długość dziecka przyrasta o 8—10 cm, waga ok. 2—2,5 kg. Natomiast w drugim i trzecim roku życia obserwuje się dużą, nieomal codziennie bardziej skoordynowaną ruchliwość dziecka, a z nią wykształcającą się zdolność wykonywania ruchów celowych. Szybki rozwój mowy pozwala ocenić intensywny rozwój umysłowy dziecka. Wzrasta zdolność zapa miętywania bogatych, fascynujących doświadczeń, wynikających z po znawania otaczającego świata, który w tym wieku jest już dotykalny, a także ocenić można fizycznie jego smak. Potrzeba zaspokojenia cieka wości świata odsuwa na dalszy plan odczuwanie innych potrzeb, tj. między innymi zaspokojenia głodu. Łaknienie u wielu dzieci w tym wieku zmniejsza się. Można je poprawić wykorzystując charakterystycz ną dla wieku ciekawość poznawczą, podsuwając coraz to inne, inaczej przyrządzone potrawy, nawet zmieniające wygląd pod względem koloru. Ta zmiana łaknienia przeraża często rodziców, gdyż wiele dzieci, szczególnie w drugim roku życia, odmawia zjadania posiłków po spożyciu kilku kęsów, czy łyżeczki potrawy. Nie pomagają żadne perswazje, a pogarsza ten stan stosowanie wszelkiego rodzaju przemocy (krzyk, klapsy itp.). Jeżeli dziecko wykazuje przyrost wagi ciała i rośnie, nie ma powodów do niepokoju, choć należy porozumieć się z lekarzem. Roczne tempo przyrostu (wzrostu i wagi ciała) w okresie poniemowlęcym, jak już wspomniano wyżej, spada do ok. l/3 wartości osiąganych w wieku niemowlęcym. Proporcjonalnie do tego zmniejsza się zapotrzebowanie energetyczne, a także na składniki pokarmowe. W wieku niemowlęcym zapotrzebowanie na składniki pokarmowe (odżywcze) wylicza się ze spożycia mleka matki przez karmione piersią niemowlę, rozwijające się prawidłowo. U dzieci starszych określenie zapotrzebo wania na składniki pokarmowe i energię jest trudniejsze. Rozwój fizyczny dziecka w okresie poniemowlęcym może nieco inaczej przebiegać w indywidualnych przypadkach w zależności od uwarunkowań genetycznych, tzn. wykazywać pewne właściwości dziedziczne. Jednak długo letnie obserwacje i badania naukowe pozwoliły na określenie prawidłowości tego rozwoju. Jest on w tych granicach u zdrowego dziecka prawidłowy, jeżeli zapewni się dziecku odpowiednie pokrycie potrzeb żywieniowych. Z tych zależności, tzn. ilościowego i jakościowego spo życia składników pokarmowych zapewniających prawidłowy rozwój, wyliczono dzienne fizjologiczne normy spożycia odnoszące się zarówno do składników pokarmowych, jak i zawierających je produktów spożywczych, pokrywających dzienne zapotrzebowanie. Wyliczenia te są podstawą do określenia dziennych zaleceń spożycia białka, tłuszczów, węg lowodanów, soli mineralnych i witamin oraz zapotrzebowania na energię

29.01.2011. 18:04